Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

Μέτρο 3.2.2 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια:

 • Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.
 • Διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών.
 • Εκσυγχρονισμός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
 • Βελτίωση και εκσυγχρονισμός σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές.
 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.
 • Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης.
 • Διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

Μέτρο 4.2.4 – Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:

 • Επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
 •  Επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, που πληρούν σωρευτικά τους κάτωθι όρους:

 • Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.
 • Έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης.
 • Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.

Περίοδος υποβολής

από 2/8/2021 έως 15/10/2021

Περιοχή εφαρμογής

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

Αναλυτικά:

 • Μέτρο 3.2.2: 9.800.000€
 • Μέτρο 4.2.4:    200.000€

Σχετικά αρχεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *