Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Προγράμματα – Προσκλήσεις Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία Αναμένεται ​Το μέτρο αφορά στους κλάδους αιγο-προβατοτροφίας και βοοτροφίας (Υπομέτρο 1 & 2) καθώς επίσης και στους κλάδους πτηνοτροφίας…

Continue Reading