Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 2. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την … 1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 2. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31/12/2020 ήτοι να έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2020.…

Continue Reading

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολών χορού

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολών χορού

Continue Reading