Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Καρδίτσα μέσω του LEADER/CLLD – 2η Πρόσκληση

Προγράμματα – Προσκλήσεις Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Καρδίτσα μέσω του LEADER/CLLD – 2η Πρόσκληση Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις στο νομό Καρδίτσας, απο πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, με αντικείμενο την ενίσχυση…

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Αχαΐα μέσω του LEADER/CLLD – 2η Πρόσκληση

Προγράμματα – Προσκλήσεις Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Αχαΐα μέσω του LEADER/CLLD – 2η Πρόσκληση Η 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER/CLLD για το νομό Αχαΐας, περιλαμβάνει 3 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε…

Continue Reading

Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα στην περιοχή του Κιλκίς μέσω του LEADER/CLLD – 2η Πρόσκληση

Οι επιλέξιμες δαπάνες δύναται να είναι συνοπτικά: 1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.2. Αγορά (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.3. Αγορά καινούργιων οχημάτων.4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης…

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Σέρρες μέσω του LEADER/CLLD – 2η Πρόσκληση

Προγράμματα – Προσκλήσεις Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Σέρρες μέσω του LEADER/CLLD – 2η Πρόσκληση Αναμένεται Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής, της ανάπτυξης και της βελτίωσης της βιωσιμότητας των δασών. Οι προκηρυσσόμενες υποδράσεις είναι​:19.2.2.2…

Continue Reading

Ιδιωτικα Έργα για τη στήριξη της τοπικής Ανάπτυξης στο Νομό Χίου μέσω LEADER – 2η Πρόσκληση

Ιδιωτικα Έργα για τη στήριξη της τοπικής Ανάπτυξης στο Νομό Χίου μέσω LEADER – 2η Πρόσκληση Αναμένεται Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις στο σύνολο του νομού Χίου απο πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, με…

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Λασιθίου μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Λασιθίου μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση Αναμένεται Επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προιόντων με αποτέλσμα γεωργικό ή μη γεωργικό ​προϊόν και βιοτεχνία, χειροτεχν​ία…

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Λασιθίου μέσω LEADER – 2η Πρόσκληση

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Λασιθίου μέσω LEADER – 2η Πρόσκληση Αναμένεται Επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προιόντων με αποτέλσμα γεωργικό ή μη γεωργικό ​προϊόν και βιοτεχνία, χειροτεχν​ία και…

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Πιερίας μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Προγράμματα – Προσκλήσεις Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Πιερίας μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση Οι υποδράσεις που δυναται να υλοποιηθούν μέσω της τοπικής στρατηγικής για ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες: 19.2.2.3 Ενίσχυση…

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Προγράμματα – Προσκλήσεις Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση Αναμένεται ​Ενίσχυση πράξεων ιδιωτικο​​ύ χαρακτήρα στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ​​που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του…

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Αιτωλίας μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Προγράμματα – Προσκλήσεις Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Αιτωλίας μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση Ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στην περιοχή της Αιτωλίας που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειορηματικότητας. Η υποδράση που προκυρήσσεται…

Continue Reading
  • 1
  • 2