Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης

Προγράμματα – Προσκλήσεις Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης Αναμένεται Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων (ΕΤΠΑ).Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της εξωστρέφειας…

Continue Reading

Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας

​Αριθμός Δικαιούχων ανά έργοΟι Διακρατικές Ε&Τ Συνεργασίες απευθύνονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των δύο συνεργαζομένων χωρών. Ως εκ τούτου, δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν συμπράξεις:Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών),Δημοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) καιΛοιπών…

Continue Reading

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας – Προεργασία για νέους ανέργους 18 – 29 ετών

Προγράμματα – Προσκλήσεις Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας – Προεργασία για νέους ανέργους 18 – 29 ετών Προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας για 25.000 άνεργους νέους, από 18 έως 29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η…

Continue Reading

Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης

Προγράμματα – Προσκλήσεις Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης Αναμένεται Κύριος στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών υπό σύσταση και υφισταμένων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. που δραστηριοποιούνται / θα δραστηριοποιηθούν έχοντας έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής…

Continue Reading