Παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας – Προστασία του περιβάλλοντος και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (2η Πρόσκληση)

Προγράμματα – Προσκλήσεις Παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας – Προστασία του περιβάλλοντος και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (2η Πρόσκληση) Υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων από τις Επιχειρησιακές Ομάδες της «Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας» μέσω των δύο Υπομέτρων 16.1–16.2 και 16.1–16.5. Το Υπομέτρο…

Continue Reading