Παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας – Προστασία του περιβάλλοντος και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (2η Πρόσκληση)

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας – Προστασία του περιβάλλοντος και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (2η Πρόσκληση)

Υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων από τις Επιχειρησιακές Ομάδες της «Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας» μέσω των δύο Υπομέτρων 16.1–16.2 και 16.1–16.5.

Το Υπομέτρο 16.1–16.2 στηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών, μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, για δράσεις σχετικές με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργικές εκμεταλλεύσεις) και στο τομέα των τροφίμων, όπως:

 • Την παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας τροφίμων που απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες.
 • Τη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων.
 • Την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής παραγωγής για την παραγωγή ζωοτροφών.
 • Την ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και τη συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (όπως τροφές πλούσιες σε Ω3, φυσικά ακόρεστα, χαμηλών θερμίδων) ή παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες.
 • Την καλύτερη ενσωμάτωση στη τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας.
 • Καινοτόμες και συνεργατικές πρακτικές για την παραγωγή και χρήση ζωοτροφών.
 • Νέες μέθοδοι και πρακτικές για την ευζωία και προστασία των παραγωγικών ζώων.
 • Δημιουργία νέων προϊόντων γάλακτος και κρέατος.
 • Χρήση νέας τεχνολογίας και συστημάτων πληροφορικής για την παρακολούθηση και διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου και του μικροκλίματος της κτηνοτροφικής μονάδας.

Το Υπομέτρο 16.1–16.5 στηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών, μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων, για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως:

 • Τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και την υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας.
 • Τη μείωση του όγκου αλλά και της σύνθεσης των εισροών (μείωση χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιματικές συνθήκες, την αξιοποίηση των ΑΠΕ για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, την αντικατάσταση της χημικής λίπανσης).
 • Την υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών για την αξιοποίηση φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών.
 • Την εξοικονόμηση ενέργειας (θερμομόνωση, νέα συστήματα κλιματισμού).
 • Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιχειρησιακές Ομάδες οι οποίες είναι σχήματα συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας, είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής (όπως ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΚοινΣΕπ κλπ.)  και έχουν ενταχθεί στη Δράση 1 των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5.

Περίοδος υποβολής

από 18/1/2022 έως 6/5/2022

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣΚΕ.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές έως και την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ.

Δικαιολογητικά με πρωτότυπες υπογραφές ή/και σφραγίδες, όπου απαιτείται, μπορούν να προσκομιστούν σε φυσικό φάκελο στον αρμόδιο ΕΦΔ, εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις συμετοχής περιγράφονται στην Πρόσκληση και στα συνοδευτικά της αρχεία.

Οι όροι και προϋποθέσεις συμετοχής περιγράφονται στην Πρόσκληση και στα συνοδευτικά της αρχεία.

Τι χρηματοδοτείται

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες στη σελ. 8 της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 62.346.667

Αναλυτικά:

 • Υπομέτρο 16.1–16.2: 45.138.334 €
 • Υπομέτρο 16.1–16.5: 17.208.333 €

Σχετικά αρχεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *