Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας

​Αριθμός Δικαιούχων ανά έργο

Οι Διακρατικές Ε&Τ Συνεργασίες απευθύνονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των δύο συνεργαζομένων χωρών. Ως εκ τούτου, δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν συμπράξεις:

  • Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών),
  • Δημοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και
  • Λοιπών Φορέων κατά τα παραπάνω οριζόμενα, και από τα δύο κράτη.

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον δύο συνεργαζόμενους φορείς (με τον Συντονιστή συμπεριλαμβανόμενο) από την ελληνική πλευρά, δηλαδή έναν (1) ερευνητικό οργανισμό και μία (1) Μικρομεσαία Επιχείρηση.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς υποχρεούνται στην υποβολή Συμφωνητικού Συνεργασίας, σκοπός του οποίου είναι η οργάνωση της εργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Φορέων, η οργάνωση της διαχείρισης του Έργου, ο καθορισμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων Φορέων, καθώς και η διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με τα Δικαιώματα Πρόσβασης και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Μέγιστος αριθμός υποβαλλόμενων αιτήσεων χρηματοδότησης

Κάθε αυτοτελής επιχείρηση ή φορέας που αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση (σε επίπεδο ΑΦΜ) μπορεί να συμμετέχει ως δυνητικός δικαιούχος σε έως δύο (2) Αιτήσεις Χρηματοδότησης αθροιστικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης. Ελέγχεται κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης.
Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός ή φορέας που αντιμετωπίζεται ως ερευνητικός οργανισμός.

Η ενίσχυση πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και ως εκ τούτου δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του έργου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *