Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας στην Κεντρική Μακεδονία

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας στην Κεντρική Μακεδονία

Η Πρόσκληση αφορά στη μεταφορά, μετά από έλεγχο συμβατότητας, των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» στην δράση 1.1.1 «Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεών τους στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και για τη συνεργασία τους με ερευνητικούς/ ακαδημαϊκούς φορείς», του Ειδικού Στόχου 1.1 «Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών», του Στόχου Πολιτικής 1 «Παραγωγικός ανταγωνιστικός μετασχηματισμός της Κεντρικής Μακεδονίας», του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027.​

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι της Δράσης είναι είτε μία Επιχείρηση, είτε μία Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους, είτε συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, είτε μία Επιχείρηση ή Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική Προκήρυ​ξη).

Περίοδος υποβολής

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφονται αναλυτικά στην αναλυτική Προκύρηξη ​της δράσης.

Προϋπολογισμός

€ 45.793.823,73
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€).

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτίριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τηλ

2310 480000

Φαξ

pepkm@e-kepa.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *