Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Δράση 10.1.8)

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας της δράσης διακρίνονται σε κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων και κριτήρια …

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας της δράσης διακρίνονται σε κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων και κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

1. Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων.

Δικαιούχοι της δράσης δύνανται να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες  αυτών, οι οποίοι είναι, ταυτοχρόνως, κάτοχοι γεωργικής έκτασης, δικαιούχοι της 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08, διαθέτουν ενεργό Τεχνικό Δελτίο έτους εφαρμογής 2021 και η ένταξή τους στη δράση δεν έχει ανακληθεί.                

Αντιθέτως, δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι, ακόμη κι αν πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

α) Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών

β) Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη

γ)  Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος διαπίστωσης της παράβασης.

2. Κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικής εκμετάλλευσης.

Προκειμένου να ενταχθούν στην Πρόσκληση, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι, ταυτοχρόνως, δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2022 του/της υποψηφίου/ας με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά) ή με συγκαλλιέργεια των επιλέξιμων ειδών και να συμπεριλαμβάνονται στο ενεργό Τεχνικό Δελτίο έτους εφαρμογής 2021 του/της υποψηφίου/ας,  με την έκταση και στη θέση που τα αγροτεμάχια αποτυπώνονται στο ενεργό Τεχνικό Δελτίο έτους εφαρμογής 2021. 

Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία:

α) είναι ενταγμένα στο Μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών

β) είναι ενταγμένα στο πλαίσιο των υπ’ αριθμ. 5218/20-6-2018 (2η) ή/και της 3645/13-7-2020 (3η) Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 ή/και σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2022                                                                                                                          

γ) εντάχθηκαν στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 6769/26-6-2017 1ης Πρόσκλησης της δράσης αλλά κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου των δεσμεύσεων απεντάχθηκαν από τη δράση και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στήριξης στην παρούσα Πρόσκληση δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στο ενεργό Τεχνικό Δελτίο έτους εφαρμογής 2021 του/της υποψηφίου/ας

δ) περιλαμβάνονται σε ενεργό Τεχνικό Δελτίο έτους εφαρμογής 2021 δικαιούχου διαφορετικού/κής του/της υποψηφίου/ας της παρούσας Πρόσκλησης.

ε) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ έτους 2022 του/της υποψηφίου/ας

στ) είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2022 του/της υποψηφίου/ας με μη επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια ή συγκαλλιέργεια

ζ)  είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2022 προσώπου διαφορετικού από τον/την υποψήφιο/α της παρούσας Πρόσκλησης.                                                                                

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ): 

​Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για ετήσια παράταση των δεσμεύσεων των δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08, δεν θα ενεργοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης  της δράσης.​

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *