Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών νήσου Λέσβου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών νήσου Λέσβου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Ιδιωτικές επενδύσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Λέσβο.

 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς
 • Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού με δικαιούχους επαγγελματίες αλιείς.
 • Ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον δευτερογενή τομέα (μικρή βιοτεχνική δραστηριότητα) για ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.
 • Ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (παροχή υπηρεσιών, τουρισμός, εμπόριο)
 • Εκσυγχρονισμός βελτίωση, επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων στον δευτερογενή τομέα (μικρή βιοτεχνική δραστηριότητα)
 •  Εκσυγχρονισμός βελτίωση, επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (παροχή υπηρεσιών, τουρισμός, εμπόριο) σύμφωνα
 • Συμπλήρωση του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.
 • Ίδρυση-εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων με δικαιούχους νέους από 18 έως 29 ετών.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
 • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Περίοδος υποβολής

από 17/9/2021 έως 19/11/2021 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Το ΠΣΚΕ λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, στον οποίο παρέχεται και γενικό εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο εξειδικεύεται από τον ΕΦ ΕΤΑΛ Α.Ε. (έντυπο 21. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΣΚΕ). Ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης (πεδίο ΥΠΟΒΟΛΗ του ΠΣΚΕ), όπως αυτά εμφανίζονται στο Έντυπο Ι_1. Υποχρεωτικά συμπληρώνεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας ο ΕΦ θα αποστέλλει στον φορέα το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με το αίτημα χρηματοδότησης.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής είναι ο Δήμος Μυτιλήνης και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου

Όροι και προϋποθέσεις

 Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματα …

 Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματα της.

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματα της.

Προϋπολογισμός

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ΑΕ (ΕΤΑΛ)

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Ερμού 4, 811 31 Μυτιλήνη, Λέσβος

Τηλ

22510 29400

Φαξ

22510 29577

Αναστάσιος Περιμένης

22510 29400

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *