Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (Δέσμευση Γ) – 3η Πρόσκληση

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (Δέσμευση Γ) – 3η Πρόσκληση

Αναμένεται

Η Δράση εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια εντός των περιοχών παρέμβασης, τα οποία αλλιεργούνται με οποιαδήποτε ποικιλία επιλέξιμης δενδρώδους καλλιέργειας (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, ελιά-ελαιοποιήσιμη-βρώσιμη-διπλής κατεύθυνσης) ή με συγκαλλιέργεια των ως άνω επιλέξιμων καλλιεργειών.

Εφαρμόζεται σε 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης και σε 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων (βλ. Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία).

Σε ποιους απευθύνεται

Γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης

Περίοδος υποβολής

από 14/3/2022 έως 15/4/2022

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον διαδικτυακό τόπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον διαδικτυακό τόπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014/. Εγχειρίδια Οδηγιών για την εγγραφή και την συμπλήρωση-υποβολή της αίτησης στήριξης θα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στους διαδικτυακούς αυτούς τόπους.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η δράση εφαρμόζεται σε 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες και σε 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων (βλ. Πρόσκληση – Ενότητα 1.3.1 στα Σχετικά αρχεία).

Όροι και προϋποθέσεις

Τα κριτήρια επιλέξιμότητας των δικαιούχων γεωργών και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αναφέρονται …

Τα κριτήρια επιλέξιμότητας των δικαιούχων γεωργών και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3 της Πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για:

  • την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν
  • το πρόσθετο κόστος που συνίσταται στο κόστος των φυτών εδαφοκάλυψης για τα υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% για τους δικαιούχους της δέσμευσης Α «Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης»
  • το κόστος συναλλαγήςπου συνίσταται στην κατάρτιση του «Σχεδίου Διαχείρισης Εισροών» (ΣΔΕ).

Ενισχύεται επιπρόσθετα των ανωτέρω, το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων που γίνονται στην ενταγμένη έκταση.

Προϋπολογισμός

Σχετικά αρχεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *