Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (Δεσμεύσεις Α και Β) – 2η Πρόσκληση

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (Δεσμεύσεις Α και Β) – 2η Πρόσκληση

Αναμένεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γεωργούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης, και αφορά στην ενίσχυσή τους για την κάλυψη δαπαπνών που υλοποιούν με στόχο να μειώσουν τη ρύπανση του νερού από τη γεωργική δραστηριότητα, η οποία προκαλείται τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Εφαρμόζεται σε 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης και σε 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων (βλ. Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία). Επιλπλέον η δράση εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για:

  • την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν
  • το πρόσθετο κόστος που συνίσταται στο κόστος των φυτών εδαφοκάλυψης για τα υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% για τους δικαιούχους της δέσμευσης Α «Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης».

Σε ποιους απευθύνεται

Γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης

Περίοδος υποβολής

από 14/3/2022 έως 15/4/2022

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον διαδικτυακό τόπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον διαδικτυακό τόπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014/. Εγχειρίδια Οδηγιών για την εγγραφή και την συμπλήρωση-υποβολή της αίτησης στήριξης θα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στους διαδικτυακούς αυτούς τόπους.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η δράση εφαρμόζεται σε 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες και σε 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων (βλ. Πρόσκληση – Ενότητα 1.3.1 στα Σχετικά αρχεία).

Όροι και προϋποθέσεις

Τα κριτήρια επιλέξιμότητας των δικαιούχων γεωργών και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αναφέρονται …

Τα κριτήρια επιλέξιμότητας των δικαιούχων γεωργών και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3 της Πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για:

  • την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν
  • το πρόσθετο κόστος που συνίσταται στο κόστος των φυτών εδαφοκάλυψης για τα υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% για τους δικαιούχους της δέσμευσης Α «Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης»

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται ανά Δέσμευση και αναφέρεται στην Πρόσκληση Ενότητα 1.5 (βλ. Σχετικά αρχεία).

Προϋπολογισμός

Σχετικά αρχεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *